OBIEKT HANDLOWY

INWESTOR

Franc Textil Sp. zo.o.

LOKALIZACJA:

ul. Szarych Szeregów 22,
58-100 Świdnica

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

3280m2

ROK REALIZACJI:

2017/2018

OPIS:

Kompleksowa realizacja budynku usługowo-handlowego DEKORIA wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i instalacjami. Cześć handlowo- usługowa budynku to jednokondygnacyjna hala o głównej konstrukcji nośnej w postaci słupów żelbetowych…

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

HALA MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNA

INWESTOR

„STAWIK” Andrzej Stawik

LOKALIZACJA:

ul. Staroprzygodzka 168
Ostrów Wielkopolski

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

2222,94 m2

ROK REALIZACJI:

2017/2018

OPIS:

Kompleksowe wykonanie jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej(jednonawowej) oraz dwukondygnacyjne zaplecze. Rozpiętość ram głównych 1×24,39m o rozstawie osiowym a=6m. Ściany hali w obudowie z płyty warstwowej. Dach hali dwuspadowy o nachyleniu 70 pokryty membraną dachowa . Dach zaplecza płaski pokryty membraną. Ściany zaplecza murowane z ceramiki, wykończenie za pomocą paneli elewacyjnych na stelażu stalowym. Drogi dojazdowe oraz place o powierzchni 2525,00 m2 o nawierzchni z kostki brukowej.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

PALARNIA KAWY - ROZBUDOWA

INWESTOR

Woseba Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

Stary Staw 9
63-400 Ostrów Wlkp.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

1800 m2

ROK REALIZACJI:

2017

OPIS:

Kompleksowa realizacja rozbudowy zakładu palarni kawy o cześć produkcyjno magazynową w systemie zaprojektuj-wybuduj. W zakres prac wchodziło wykonanie hali o powierzchni 1800m2. Przebudowa istniejących placów w powiększeniem powierzchni parkingowej i manewrowej o 5200m2. Przebudowa sieci ppoż. oraz pozostałych instalacji.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI MASZYN CNC

INWESTOR

STIGAL Marcin Stępień

LOKALIZACJA:

Złotniki 19
59-223 Krotoszyce

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

3334,4m2

ROK REALIZACJI:

2016/2017

OPIS:

Zakres pac obejmował kompleksową budowę hali produkcyjnej o powierzchni 2350 m2 , budynku biurowego dwukondygnacyjnego w technologii tradycyjnej o powierzchni 650m2, . Ponadto wykonano zjazd z drogi powiatowej, dwa zbiorniki na wody opadowe oraz drogi i parkingi na terenie inwestycji.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI KOSMETYKÓW SAMOCHODOWYCH

INWESTOR

ZOFA

LOKALIZACJA:

Stary Staw 9
63-400 Ostrów Wlkp.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

3176 m2

ROK REALIZACJI:

2016

OPIS:

Projekt wykonawczy i realizacja nowoczesnego budynku magazynowego . Hala wykonana w konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

OBIEKT PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

INWESTOR

Franc Gardiner
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Składowa 3
58-100 Świdnica

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

4 570 m2

ROK REALIZACJI:

2015, 2016

OPIS:

Kompleksowa realizacja obiektu produkcyjno-magazynowego z budynkiem socjalnym. W zakres prac wchodziło wykonanie hali magazynowo-produkcyjnej o konstrukcji stalowej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz ze wszystkimi instalacjami.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

INWESTOR

ZUP Badura
Sp. z o.o. Sp.k

LOKALIZACJA:

ul. Kliczkowska 48
58-100 Świdnica

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

15 930 m2

ROK REALIZACJI:

2013, 2015

OPIS:

Kompleksowy projekt i realizacja obiektu produkcji urządzeń przemysłowych z zagospodarowaniem terenu. Obiekt był realizowany w dwóch etapach. W 2013 wybudowano halę produkcyjna z suwnicami o powierzchni użytkowej 4 500 m2 oraz pomieszczeniami socjalnymi o powierzchni użytkowej 550 m2.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

INWESTOR

Delphi Polska
Park Technologiczny
Sp. z o.o. Sp. k.

LOKALIZACJA:

ul. Spichrzowa 40
63-400 Ostrów Wlkp.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

6 515 m2

ROK REALIZACJI:

2013

OPIS:

Kompleksowy projekt i realizacja obiektu produkcji części samochodowych wraz z budynkiem biurowym, laboratorium, prototypownią oraz zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia użytkowa hali 3 419 m2.  Powierzchnia użytkowa budynku 3 096 m2.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWEJ

INWESTOR

Przedsiębiorstwo
Dombud Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Leśna 2
63-430 Odolanów

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

10 200 m2

ROK REALIZACJI:

2005 oraz 2015

OPIS:

Kompleksowy projekt i realizacja obiektu produkcji konstrukcji stalowej. Budowa wykonana w dwóch etapach. W 2005 wybudowano halę produkcyjną o powierzchni 3 100 m2. Obiekt w 2015 roku został rozbudowany o kolejne 5 900 m2 powierzchni produkcyjnej oraz 1 200 m2 powierzchni biurowej.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD OBRÓBKI METALI

INWESTOR

Mayr Polska
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Hetmańska 1
63-500 Ostrzeszów

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

18 670 m2

ROK REALIZACJI:

2005, 2008, 2011, 2014/2015

OPIS:

Zakres prac obejmował kompleksową realizację inwestycji. Obiekt na przestrzeni lat był kilkakrotnie rozbudowywany. W 2005 roku został wykonany dwukondygnacyjny obiekt biurowy o powierzchni użytkowej 1400 m2 oraz hala produkcyjna o powierzchni 4700 m2. W roku 2008 została dobudowana hala magazynowa o powierzchni 2 300 m2.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI FARB POLIURETANOWYCH ORAZ WODNYCH

INWESTOR

PPG Deco Polska

LOKALIZACJA:

Lewkowiec 68
63-400 Ostrów Wlkp.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

7 800 m2

ROK REALIZACJI:

2013

OPIS:

Kompleksowa przebudowa wcześniej wybudowanych hal w latach 2010 i 2011 przez Przedsiębiorstwo Dombud Sp. z o.o. z obiektów magazynowych na obiekt magazynowo-produkcyjny. Obiekt zaklasyfikowany do obiektów podwyższonego ryzyka. Realizacja wiązał ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji, wykonaniu zespolonych pomostów produkcyjnych, stalowych estakad…

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD OBRÓBKI METALI

INWESTOR

Balaguer
East Europa Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Wrocławska 93e
63-400 Ostrów Wlkp.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

1 250 m2

ROK REALIZACJI:

2014

OPIS:

Kompleksowy projekt i realizacja hali produkcyjno magazynowej z zagospodarowaniem terenu.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI KOSMETYKÓW SAMOCHODOWYCH

INWESTOR

Inter Global  Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

Stary Staw 9
63-400 Ostrów Wlkp.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

6 850 m2

ROK REALIZACJI:

2008, 2011, 2014/2015

OPIS:

W roku 2009 nasze firma zrealizowała halę magazynową wraz z obiektem socjalnym o powierzchni 3 200 m2 oraz ziemny zbiornik p.poż. W 2011 dobudowano kolejne budynki produkcyjne o powierzchni 1 050 m2
wraz z podziemnymi zbiornikami magazynowymi o objętości 1 600 m3.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD OBRÓBKI METALI

INWESTOR

Cloos Polska
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Stalowa 17
58-100 Świdnica

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

1 800 m2

ROK REALIZACJI:

2010, 2013

OPIS:

Kompleksowa realizacja hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym. W roku 2013 zakład rozbudowano o budynek lakierni.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DREWNA

INWESTOR

Sklejka ECO S.A.

LOKALIZACJA:

ul. Reymonta 35
63-400 Ostrów Wlkp.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

3 140 m2

ROK REALIZACJI:

2012

OPIS:

W zakres prac wchodziło kompleksowe wykonanie dwóch hal magazynowych z pomieszczeniami socjalnymi, hali przetwórstwa drewna wraz z drogami i zagospodarowaniem terenu.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD OBRÓBKI METALI

INWESTOR

Müller & Damas
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Grabowska 83
63-500 Ostrzeszów

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

4 200 m2

ROK REALIZACJI:

2013/2014

OPIS:

Opis: Projekt i realizacja obiektu produkcji magazynowego wyposażonego w suwnice oraz obiektem socjlano-biurowym.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

PALARNIA KAWY

INWESTOR

Woseba
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Krotoszyńska 150
63-430 Odolanów

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

7 600 m2

ROK REALIZACJI:

2006

OPIS:

Kompleksowa realizacja hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalno biurowym. Hala produkcyjno magazynowa o powierzchni 6 000 m2. Budynek socjalno-biurowy o powierzchni 1600 m2.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

HALA ZAKŁAD PRODUKCJI ARMATURY

INWESTOR

Winkiel
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Cisowa9
64-320 Niepruszewo

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

4 200 m2

ROK REALIZACJI:

2005

OPIS:

Kompleksowa realizacji nowoczesnego obiektu produkcyjno magazynowego wraz z drogami, zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

OBIEKTY LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE

OBIEKTY PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE

OBIEKTY PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

KONSTRUKCJE STALOWE