OBIEKT MAGAZYNOWO-HANDLOWY

INWESTOR

P.P.U.H. AWEX Sp. zo.o.

LOKALIZACJA:

Kościuszków 11,
63-460 Nowe Skalmierzyce

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

Część dwukondygnacyjna:
Powierzchnia zabudowy: 1530,27 m2
Powierzchnia użytkowa: 2763,55 m2
Całkowita powierzchnia zabudowy obiektu: 9821,92 m2

ROK REALIZACJI:

2017/2018

OPIS:

Kompleksowa realizacja obiektu magazynowo – handlowego AWEX Kościuszków, Gmina Nowe Skalmierzyce. Budowa wiaty, hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz podziemnego zbiornika przeciwpożarowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Wiata i hala magazynowa z dokiem załadowczym jest obiektem jednokondygnacyjnym o głównej konstrukcji nośnej stalowej z dachem w konstrukcji stalowej. Budynek magazynowy z częścią biurowo-socjalną jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z sześcioma dokami załadowczymi, pomieszczeniem sprężarkowni o głównej konstrukcji nośnej w postaci słupów żelbetowych prefabrykowanych ze stropem żelbetowym prefabrykowanym oraz dachem w konstrukcji stalowej.Wraz z budową obiektów wykonane zostało dopasowanie istniejącego układu uzbrojenia technicznego i utwardzeń terenu.

Dombud - Awex
Dombud - Awex
Dombud - Awex
Dombud - Awex
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

BUDYNEK INWENTARSKI - KURNIK

INWESTOR

Karolina i Mateusz Plewińscy

LOKALIZACJA:

Lewkowiec 45
63-400 Ostrów Wlkp.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

4 988 m2

ROK REALIZACJI:

2015, 2016

OPIS:

Realizacja nowoczesnego budynku inwentarskiego. Budynek wykonany w lekkiej konstrukcji stalowej z obudową z płyty warstwowej.

dombud-kurnik_01
dombud-kurnik_02
dombud-kurnik_03
dombud-kurnik_04
dombud-kurnik_05
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI PASZ

INWESTOR

Wytwórnia Pasz Piast
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

Lewkowiec 50a
63-400 Ostrów Wlkp.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

2 196 m2

ROK REALIZACJI:

2013

OPIS:

Zakres prac obejmował dobudowę nowego zakładu produkcji paszy w sąsiedztwie istniejącego zakładu. W zakres prac wchodziło wykonanie fundamentów technologicznych, żelbetowych koszy zasypowych, żelbetowych wanien szczelnych, stalowych estakad, murowanych obiektów technicznych, konstrukcji stalowej obiektów technologicznych oraz stalowe hali magazynowej z obudową z płyty warstwowej.

Dodatkowo został wykonany ziemny zbiornik ppoż. oraz niezbędne drogi dojazdowe i place dla całego obiektu wraz z instalacjami podziemnymi.

dombud-piast_01
dombud-piast_02
dombud-piast_03
dombud-piast_04
dombud-piast_05
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

SORTOWNIA WARZYW

INWESTOR

P.P.H.U. Awex
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

Kościuszków 11
63-460 Nowe Skalmierzyce

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

8 100 m2

ROK REALIZACJI:

2010, 2012, 2014, 2015

OPIS:

Projekt i realizacja sortowni warzyw. Obiekt był realizowany w kilku etapach. Największa trudnością było wykonanie nowej części obiektu nad nieprzerwanie funkcjonującą starą częścią zakładu. Obiekt w znacznej części funkcjonuje, jako chłodnia. Pozostałe obiekty to wiaty załadunkowe, powierzchnie magazynowe oraz pomieszczenia biurowe.

dombud-awex_01
dombud-awex_02
dombud-awex_03
dombud-awex_04
dombud-awex_05
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT

INWESTOR

Pupil Foods
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Krotoszyńska
63-430 Odolanów

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

4 745 m2

ROK REALIZACJI:

2014/2015

OPIS:

Zakres prac obejmował wykonanie hali produkcyjno-magazynowej karmy dla zwierząt wraz z ziemnym zbiornikiem ppoż.

dombud-pupil-foods-01_01
dombud-pupil-foods-01_02
dombud-pupil-foods-01_03
dombud-pupil-foods-01_04
dombud-pupil-foods-01_05
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

SORTOWNIA SADZONEK

INWESTOR

Almano
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

Czarnylas 211A
63-421 Czarnylas

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

2 000 m2

ROK REALIZACJI:

2012/2013

OPIS:

Kompleksowa realizacji hali produkcyjno magazynowej z budynkiem socjalnym oraz zagospodarowaniem terenu. W obiekcie wykonano pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sortownicze oraz pomieszczenia chłodnicze. W zakres prac wchodziło również kompleksowe wykonanie instalacji, dróg oraz placów.

dombud-almano_01
dombud-almano_02
dombud-almano_03
dombud-almano_04
dombud-almano_05
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

SORTOWNIA WARZYW

INWESTOR

Gospodarstwo
Rolno-Warzywne
Eugeniusz Kruszyk

LOKALIZACJA:

Droszew 1
63-460 Nowe Skalmierzyce

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

3 400 m2

ROK REALIZACJI:

2012

OPIS:

Kompleksowy projekt i realizacja zakładu sortowni warzyw wraz z komorami magazynowymi oraz specjalną technologią napowietrzania.

dombud-kruszyk_01
dombud-kruszyk_02
dombud-kruszyk_03
dombud-kruszyk_04
dombud-kruszyk_05
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT

INWESTOR

Pupil Foods
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. 3 Maja 16
63-460 Nowe Skalmierzyce

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

4 500 m2

ROK REALIZACJI:

2011/2012

OPIS:

Zakres prac obejmował kompleksową realizację dwóch hal magazynowych dla zakładu produkcji karmy dla zwierząt wraz z pomieszczeniami socjalnymi.

dombud_pupil-foods-2011_01
dombud_pupil-foods-2011_02
dombud_pupil-foods-2011_03
dombud_pupil-foods-2011_04
dombud_pupil-foods-2011_05
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...
null

OBIEKTY LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE

Zobacz więcej >

null

OBIEKTY PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE

Zobacz więcej >

null

OBIEKTY PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

Zobacz więcej >

null

KONSTRUKCJE STALOWE

Zobacz więcej >