Przedsiębiorstwo DOMBUD Sp. z o.o. w Odolanowie ul. Leśna 2 jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sadowym – Wydział Gospodarczy w Poznaniu na czas nieokreślony, pod NR 0000102863, powstałą wg aktu notarialnego z dnia 20.06.1990 r. Pierwszego wpisu dokonano w dniu 04.04.2002 r.

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych oraz Umowę Spółki. Organami Przedsiębiorstwa DOMBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są Zgromadzenie Wspólników, będące najważniejszym organem Spółki oraz Zarząd prowadzący sprawy spółki i reprezentujący ją na zewnątrz.

Organizację Przedsiębiorstwa DOMBUD Sp. z o.o.
ustala Zarząd w składzie:

Jan Czubak
V-ce Prezes Zarządu

Henryk Czubak
Prezes Zarządu