Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE)  (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), (dalej RODO), na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 informujemy ,że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazywanych w umowie i ofertach jest Przedsiębiorstwo DOMBUD Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 63-430 Odolanów, NIP: 622-000-65-68, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych Przedsiębiorstwo DOMBUD Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 63-430 Odolanów, NIP: 622-000-65-68,  adres e-mail rodo@dombud.com, nr tel: 62 733 33 53, adres do korespondencji ul. Leśna 2, 63-430 Odolanów.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust.1
  a RODO) jest realizacja i proces zawierania umów.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest RODO art. 6 ust. 1., administrator posiada również sporządzoną Politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.
 5. Opierając się na zgodności z prawem do przetwarzania danych osobowych, spółka będzie przetwarzać je w celu zawarcia, realizacji oraz zakończenia wykonywania umowy
  • Dane osobowe uzyskane od Pani/Pana będą podlegały udostępnieniu wyłącznie podmiotom świadczącym usługi dla Administratora danych osobowych.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
  • Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Okres przetwarzania jest uzależniony zleceniobiorcy ściśle od wyżej wymienionych celów i jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym, bądź w przypadku danych kontaktowych okres przetwarzania wydłuża się do momentu ustania ich przydatności.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte.
 3. Podanie danych ma charakter świadomy i dobrowolny. W przypadku udostępnienia nam przez Państwa danych osobowych innych pracowników niż wskazanych w umowie prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie dostępu do danych przekazanych naszej Spółce, o tym, że Przedsiębiorstwo DOMBUD jest Administratorem ich danych oraz o tym, że źródłem uzyskania przez nas ich danych jest Państwa Spółka.

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy i współpracy gospodarczej.