OBIEKT MAGAZYNOWO-HANDLOWY

INWESTOR

P.P.U.H. AWEX Sp. zo.o.

LOKALIZACJA:

Kościuszków 11,
63-460 Nowe Skalmierzyce

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

Część dwukondygnacyjna:
Powierzchnia zabudowy: 1530,27 m2
Powierzchnia użytkowa: 2763,55 m2
Całkowita powierzchnia zabudowy obiektu:            9821,92 m2

ROK REALIZACJI:

2017/2018

OPIS:

Kompleksowa realizacja obiektu magazynowo – handlowego AWEX Kościuszków, Gmina Nowe Skalmierzyce.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

BUDYNEK INWENTARSKI - KURNIK

INWESTOR

Karolina i Mateusz Plewińscy

LOKALIZACJA:

Lewkowiec 45
63-400 Ostrów Wlkp.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

4 988 m2

ROK REALIZACJI:

2015, 2016

OPIS:

Realizacja nowoczesnego budynku inwentarskiego. Budynek wykonany w lekkiej konstrukcji stalowej z obudową z płyty warstwowej.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI PASZ

INWESTOR

Wytwórnia Pasz Piast
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

Lewkowiec 50a
63-400 Ostrów Wlkp.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

2 196 m2

ROK REALIZACJI:

2013

OPIS:

Zakres prac obejmował dobudowę nowego zakładu produkcji paszy w sąsiedztwie istniejącego zakładu. W zakres prac wchodziło wykonanie fundamentów technologicznych, żelbetowych koszy zasypowych, żelbetowych wanien szczelnych, stalowych estakad, murowanych.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

SORTOWNIA WARZYW

INWESTOR

P.P.H.U. Awex
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

Kościuszków 11
63-460 Nowe Skalmierzyce

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

8 100 m2

ROK REALIZACJI:

2010, 2012, 2014, 2015

OPIS:

Projekt i realizacja sortowni warzyw. Obiekt był realizowany w kilku etapach. Największa trudnością było wykonanie nowej części obiektu nad nieprzerwanie funkcjonującą starą częścią zakładu. Obiekt w znacznej części funkcjonuje, jako chłodnia. Pozostałe obiekty to wiaty załadunkowe, powierzchnie magazynowe oraz pomieszczenia biurowe.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT

INWESTOR

Pupil Foods
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. Krotoszyńska
63-430 Odolanów

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

4 745 m2

ROK REALIZACJI:

2014/2015

OPIS:

Zakres prac obejmował wykonanie hali produkcyjno-magazynowej karmy dla zwierząt wraz z ziemnym zbiornikiem ppoż.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

SORTOWNIA SADZONEK

INWESTOR

Almano
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

Czarnylas 211A
63-421 Czarnylas

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

2 000 m2

ROK REALIZACJI:

2012/2013

OPIS:

Kompleksowa realizacji hali produkcyjno magazynowej z budynkiem socjalnym oraz zagospodarowaniem terenu. W obiekcie wykonano pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sortownicze oraz pomieszczenia chłodnicze. W zakres prac wchodziło również kompleksowe wykonanie instalacji, dróg oraz placów.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

SORTOWNIA WARZYW

INWESTOR

Gospodarstwo
Rolno-Warzywne
Eugeniusz Kruszyk

LOKALIZACJA:

Droszew 1
63-460 Nowe Skalmierzyce

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

3 400 m2

ROK REALIZACJI:

2012

OPIS:

Kompleksowy projekt i realizacja zakładu sortowni warzyw wraz z komorami magazynowymi oraz specjalną technologią napowietrzania.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT

INWESTOR

Pupil Foods
Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:

ul. 3 Maja 16
63-460 Nowe Skalmierzyce

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

4 500 m2

ROK REALIZACJI:

2011/2012

OPIS:

Zakres prac obejmował kompleksową realizację dwóch hal magazynowych dla zakładu produkcji karmy dla zwierząt wraz z pomieszczeniami socjalnymi.

Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

OBIEKTY LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE

OBIEKTY PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE

OBIEKTY PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

KONSTRUKCJE STALOWE