Przedsiębiorstwo Dombud Sp. z o.o. oferuje kompleksową realizację obiektów magazynowych oraz przemysłowych od stworzenia koncepcji do oddania obiektu pod klucz. Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz wiedzę, aby proces inwestycyjny przebiegał sprawnie i możliwie szybko.

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie:

[timelinesimple layout=”vertical” align=”left” id=”” class=”” css=”” css_animation=”” contentargs=”%5B%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Przygotowania%20koncepcji%20projekt%C3%B3w%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Wykonania%20niezb%C4%99dnych%20projekt%C3%B3w%20w%20celu%20uzyskania%20pozwolenia%20ba%20budow%C4%99%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Za%C5%82atwiana%20formalno%C5%9Bci%20urz%C4%99dowych%20oraz%20uzyskiwania%20pozwolenia%20na%20budow%C4%99%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Przygotowania%20projekt%C3%B3w%20wykonawczych%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Optymalizacj%C4%85%20projekt%C3%B3w%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Optymalizacj%C4%85%20koszt%C3%B3w%20inwestycji%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Kompleksow%C4%85%20realizacj%C4%85%20inwestycji%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Pe%C5%82n%C4%85%20koordynacj%C4%85%20prac%20podczas%20realizacji%20inwestycji%22%7D%2C%7B%22timetype%22%3A%22events%22%2C%22size%22%3A%22large%22%2C%22icon%22%3A%22angle-right%22%2C%22direction%22%3A%22right%22%2C%22text%22%3A%22Pomoc%C4%85%20w%20uzyskiwaniu%20odbior%C3%B3w%20oraz%20pozwole%C5%84%22%7D%5D”]