Realizacja inwestycji dla JMP

Budowa dwunawowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z trzykondygnacyjnym budynkiem biurowo-socjalnym z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Konstrukcja hali o wysokości 14,5 m wykonana ze słupów prefabrykowanych żelbetowych oraz stalowej konstrukcji dachu, wyposażona w dwie suwnice o nośności 40 t i 10 t oraz niezbędne instalacje techniczne umożliwiające produkcję medycznych pracowni diagnostyki obrazowej. Biurowiec wykonany w technologii murowano-żelbetowejze stropami gęsto-żebrowymi, wykończony w bardzo wysokim standardzie. Dane inwestora: JMP MEDICAL…