Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu

o Kodeks Spółek Handlowych oraz Umowę Spółki. Organami Przedsiębiorstwa DOMBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

są Zgromadzenie Wspólników, będące najważniejszym organem Spółki oraz Zarząd prowadzący sprawy spółki i reprezentujący ją

na zewnątrz.

Przedsiębiorstwo DOMBUD Sp. z o.o.

w Odolanowie ul. Leśna 2 jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sadowym – Wydział Gospodarczy

w Poznaniu na czas nieokreślony, pod NR 0000102863, powstałą wg aktu notarialnego

z dnia 20.06.1990 r. Pierwszego wpisu dokonano w dniu 04.04.2002 r.

Organizację Przedsiębiorstwa DOMBUD Sp. z o.o. ustala Zarząd w składzie:

Jan Czubak

V-ce Prezes Zarządu

Henryk Czubak

Prezes Zarządu

Copyright © DOMBUD 2016