certyfikaty

Świadectwo Kwalifikacyjne
Nr 40/208/VII/2013

Certyfikat Zgodności Procesów Spawania z Wymaganiami,

Jakości w Spawalnictwie

Nr. C-WS/030/1/11 - Cer.1/2

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Nr 1405-CPR-001 - Cer.2/3

Upoważnienie 99/2013

do wykonywania powłokowych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i żeliwnych poprzez zastosowanie zestawu wyrobów SteelGuard.

European Federation for Welding, Joining and Cutting - Cer.1/2

Certyfikat Zgodności Procesów Spawania z Wymaganiami,

Jakości w Spawalnictwie

Nr. C-WS/030/1/11 - Cer.2/2

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Nr 1405-CPR-001 - Cer.3/3

Licencja wykonawcy - uprawniająca do nakładania pęczniejących

farb ogniochronnych systemu FlameStal

European Federation for Welding, Joining and Cutting - Cer.2/2

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Nr 1405-CPR-001 - Cer.1/3

Certyfikat - Autoryzowany partner Ruukki, Montaż obudowy z płyt warstwowych w systemie ENERGY

CERTYFIKAT

Firma Godna Zaufania

english

polska |

deutsch |

Copyright © DOMBUD 2016